Introduktion till SVA

Om tularemi, harpest (på engelska)

RSS Statsepizootologen kommenterar

  • Ökade risker för mjältbrand 2018-06-14
    Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill uppmärksamma veterinärer och djurägare att försommarens väder med torka och senare i kombination med större regnmängder på vissa håll i landet, kan öka risken för mjältbrand hos gräsätare, särskilt...
  • Afrikansk svinpest fortsätter att spridas – första fallen i Ungern 2018-05-04
    Den 21 april 2018 rapporterade ungerska myndigheter om ett första fall av afrikansk svinpest i landet. Sedan dess har ytterligare två fall rapporterats från samma område. Smittan påvisades i vildsvin som hittades döda i regionen Heves i norra...
  • Fågelinfluensasituationen i Europa vintern 2017 - 2018 2018-03-13
    Nyligen konstaterades högpatogen fågelinfluensa av typen H5N6 på en havsörn som undersöktes i den svenska influensaövervakningen av vilda fåglar. Det är första gången denna typ av fågelinfluensa påvisas i Sverige. Under vecka 11 påvisades...