Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Introduktion till SVA

Om tularemi, harpest (på engelska)

RSS Statsepizootologen kommenterar

  • Två bekräftade fall av afrikansk svinpest rapporterade från Tjeckien 2017-06-29
    Tjeckiska myndigheter rapporterade 27 juni två bekräftade fall av afrikansk svinpest (ASF) på vildsvin i Zlin i östra Tjeckien. Mest närbelägna tidigare fall 400 km bort i Ukraina. Mer på SVA:s webb om smittläget i EU och risken för Sverige:...
  • Förutsättningar för och konsekvenser av att vaccinera fjäderfä mot newcastlesjuka 2017-06-12
    Svenska fjäderfän ska inte börja vaccineras mot newcastlesjuka (ND). Den slutsatsen drar Jordbruksverket i en nyligen publicerad rapport kring samhällsekonomiska konsekvenser av en möjlig framtida övergång till att vaccinera fjäderfä mot ND....
  • Ökad förekomst av campylobacter 2017-06-08
    Campylobakterios är den mest rapporterade zoonosen på människa i ett flertal länder, inklusive Sverige. Antalet rapporterade fall har ökat de senaste åren i såväl Sverige som EU i sin helhet. Under 2016 rapporterades 11 021 fall av campylobakterio...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page