Populärvetenskapligt om veterinärmedicin

Samverkan ska sänka risken för Campylobactersmitta

FacebookTwitterLinkedinemailPrintAntalet rapporterade fall av campylobacterios har ökat de senaste åren, både i Sverige och i EU som helhet. I Sverige rapporterades fler fall än någonsin tidigare under 2016. Fjäderfäbranschen har nu i samverkan med berörda myndigheter tagit krafttag för att vända trenden. SVA har bland annat bidragit med smittspårning. Campylobacterios är en magåkomma som orsakas… Läs mera »

Position 2

GD har ordet från Årsredovisning 2016

FacebookTwitterLinkedinemailPrintDet gånga året har varit händelserikt på många sätt. Sommaren och hösten har präglats av flera allvarliga sjukdomsutbrott. De diagnostiska och epidemiologiska utredningarna har varit omfattande. Även om det inte rör sig om stora provinflöden så har vår krisorganisation varit aktiverad ett flertal gånger. De djurkroppar och prover som kommit in har oftast behövt undersökas… Läs mera »

Post 5

Vaccinering och förebyggande avlivning fel metod vid mul- och klövsjuka i Sverige

FacebookTwitterLinkedinemailPrintMul- och klövsjuka är en av de mest smittsamma sjukdomarna för däggdjur. Det senaste större utbrottet inom EU var 2001 i Storbritannien. De katastrofala konsekvenserna då påminner oss om att vi alltid måste vara förberedda på att viruset bakom sjukdomen kan introduceras också i Sverige. SVA har använt sig av en matematisk modell för att… Läs mera »

Post 7

Infektion trolig orsak bakom fiskdöd

FacebookTwitterLinkedinemailPrintUnder 2014 och 2015 sågs mycket sjuk och död laxfisk i flera älvar, framför allt Mörrumsån och Torneälven. Fiskdöden har följts med intresse av många fiske- och naturvänner runt om i landet. Det har heller inte saknats teorier om bakomliggande orsaker. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har gjort ett omfattande utredningsarbete för att försöka hitta någon… Läs mera »

Post 8

Position 3

Sex myndigheter har fått uppdraget att satsa på 3R

FacebookTwitterLinkedinemailPrintSVA har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att ta fram strategier för att förändra respektive myndighets arbete med försöksdjur. Strategierna ska utgå från 3R-principen, replace (ersätta), reduce (begränsa) och refine (förfina), vars syfte är att ersätta djurförsök när det går, och när det inte går, minska antalet djur och deras… Läs mera »

Post 6

Salmonella fortfarande litet problem i svensk växtodling

FacebookTwitterLinkedinemailPrintSveriges livsmedelsproduktion är idag nästintill fri från salmonella tack vare den framgångsrika salmonellakontrollen som bedrivs i landet. Eftersom foder utgör en möjlig inkörsport för smitta till besättningar är foder en viktig del i den övergripande salmonellakontrollen. Under sommaren 2016 genomförde Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en salmonellascreening på 80 svenska växtodlingsgårdar som odlar, torkar och lagrar… Läs mera »

Post 9

Post 4

Introduktion till SVA

Om tularemi, harpest (på engelska)

RSS Statsepizootologen kommenterar

  • Fågelinfluensasituationen i Europa vintern 2017 - 2018 2018-03-13
    Nyligen konstaterades högpatogen fågelinfluensa av typen H5N6 på en havsörn som undersöktes i den svenska influensaövervakningen av vilda fåglar. Det är första gången denna typ av fågelinfluensa påvisas i Sverige. Under vecka 11 påvisades...
  • Första fallet av avmagringssjuka hos hjortdjur i Finland 2018-03-08
    Det finska livsmedelssäkerhetsverket EVIRA har meddelat att prionsjukdomen avmagringssjuka (chronic wasting disease (CWD) på hjortdjur har påvisats i landet för första gången. Sjukdomen påträffades hos en 15-årig självdöd älg i Kuhmo. Resultatet h...
  • Fortsatt spridning av afrikansk svinpest – med människans hjälp 2017-12-21
    För knappt fyra år sedan introducerades afrikansk svinpest till östra EU: först till Litauen och Polen och kort därefter till Lettland och Estland. Sjukdomen etablerade sig i vildsvinsstammarna i de drabbade länderna, med sporadiska utbrott också...