Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Introduktion till SVA

Om tularemi, harpest (på engelska)

RSS Statsepizootologen kommenterar

  • Fortsatt spridning av afrikansk svinpest – med människans hjälp 2017-12-21
    För knappt fyra år sedan introducerades afrikansk svinpest till östra EU: först till Litauen och Polen och kort därefter till Lettland och Estland. Sjukdomen etablerade sig i vildsvinsstammarna i de drabbade länderna, med sporadiska utbrott också...
  • Ökad kunskap behövs om Newcastlesjuka 2017-10-27
    Återigen har en svensk värphönsbesättning drabbats av newcastlesjuka (ND). Det virus som orsakar ND är aviärt avulavirus 1 (AAvV-1) vilket tidigare benämndes aviärt paramyxovirus typ 1 (APMV-1). Virus finns i flera genotyper/stammar och med olika...
  • Två nya fall av avmagringssjuka (CWD) i Norge 2017-10-16
    I förra veckan meddelade norska myndigheter att två nya fall av avmagringssjuka (Chronic Wasting Disease = CWD) på hjortdjur konstaterats i landet. Det första fallet gäller ytterligare en vildren från Nordfjella, samma område som smittade renar...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page