Vtec O157 vanligaste orsak till gårdssmitta

Ibland berättar personer som drabbats av sjukdom orsakad av vtec att de besökt ett lantbruk. De kan också på andra sätt, direkt eller indirekt, ha blivit smittade i närheten av en gård med djur. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015)

Uppkommer sådana misstankar tar smittskyddsläkaren i länet kontakt med länsveterinären och med Jordbruksverket. Kontakterna leder till att djuren provtas på den gård eller de gårdar, som ligger i området där personerna vistats innan de insjuknat. Om bakterien påvisas hos djur där, och man även kan visa att bakterierna är av samma typ som de smittade personerna bär på, räknas gården som kopplad till human sjukdom.

Den här typen av provtagning kallas aktiv övervakning: att man direkt försöker förstå hur smittan spridits. De insjuknade personerna kan till exempel ha besökt en gård, klappat kalvar eller druckit opastöriserad mjölk. De kan också haft en indirekt kontakt med gården, exempelvis vandrat i beteshagar eller badat på strandängar.

Under 2010 provtogs åtta nötboskapsgårdar, en fårfarm och en häst eftersom personer blivit sjuka av vtec O157 efter kontakt med djuren på gårdarna. Bara på två nötboskapsgårdar kunde man visa att samma bakterie som smittat de sjuka personerna också fanns på gården. Under 2011 provtogs två nötboskapsgårdar, tre fårgårdar och en gård som höll både kor och får. Detta år hade två nötboskapsgårdar och en fårgård samma vtec O157-bakterie som de insjuknade personerna bar på, medan en nötboskapsgård kopplades till humanfall av vtec O121.

Året därpå undersöktes tio nötboskapsgårdar och en fårgård efter misstanke om att de smittat personer. Men bara två gårdar, en med kor och en med får, visade samband med humansmitta, och båda fallen handlade om vtec O121-bakterier. Under 2013 undersöktes fem nötboskapsgårdar samt en gård med både kor och får. En gård hade kor med vtec O157, och en annan kor med vtec O26. Under förra året, 2014, var totalt 10 nötboskapsgårdar drabbade av smittan. Man fann koppling mellan tre gårdar och sjukdom hos människa, en var för vtec O157, vtec O121 och vtec O145.

De flesta undersökta gårdar är därmed negativa för den bakterie vi letar efter. Dessa provtagningar är ändå av stort värde då det ger oss information om vilka varianter av vtec som finns på gårdar och som smittar människor. Vi ser till exempel att vtec O157 har varit den allra vanligaste orsaken till direkt eller indirekt smitta på gårdar, och att det är vtec O157 av klad 8 som ger sjukdom hos människa. Men vi ser också att andra vtec är viktiga, såsom vtec O26, och på senare år även vtec O121.

Vi får också information om var i Sverige vi har problem med farliga vtec-bakterier av olika sorter. Oftast hittar man inte källan till smitta hos människa och då kallar vi fallen för sporadiska. Just dessa sporadiska fall är av stort intresse att undersöka vidare, för att få bättre förståelse för hur vtec-bakterier sprids i samhället och hur smittan effektivt ska kunna stoppas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *