Om svavet.sva.se

SVA vill att den kunskap som genereras på myndigheten blir omvärldens kunskap. På www.sva.se finns grundinformationen om djursjukdomarna och vår verksamhet. Här i den digitala tidskriften svavet.sva.se publicerar vi artiklar om nyheter, teman och forskning på det veterinärmedicinska området. Här vänder vi oss i första hand till veterinärer och andra som arbetar professionellt med djurhälsa och zoonoser.

Om du har djur som är sjuka och du behöver enskild rådgivning så ska du alltid vända dig till din lokala veterinär.

Utifrån målet att sprida vår kunskap uppmuntrar vi till kommentarer och aktiviteter på svavet.sva.se.

  • Första gången du skriver en kommentar ber vi om din e-postadress. Det gör vi för att undvika spamrobotar, din e-postadress används inte till något annat. 
  • Om din kommentar innehåller en fråga så svarar vi på den under kontorstid vardagar från klockan 8 till 16.
  • Kommentarer ska hållas till sakfrågan och vi vill att tonen är god. Om kommentarer bryter mot det, kan vi komma att radera dem utan förvarning.
  • Frågor som rör enskilda ärenden eller prover hänvisar vi till vår växel på 018-67 40 00 eller de kontaktuppgifter du fick i bekräftelsen från oss. 
  • Vi förbehåller oss också rätten att ta bort reklamutskick, material som är politiskt, bryter mot svensk lag eller som uppfattas stötande.
  • Alla inlägg på myndighetens sidor blir allmänna handlingar, vilket innebär att de kan diarieföras.