Nytt test för smittsam livmoderinflammation på häst (CEM)

SVA har infört ett nytt, både snabbare och säkrare test för smittsam livmoderinflammation, CEM, på häst. Nu kan analysen göras med en pcr-metod som ger provsvar på bara några dagar. Tidigare krävdes en tidsödande och känslig odling, som ofta fick göras om för att provet fastnat på posten eller för att det förstörts av mögelväxt.

”Contagious equine metritis”, CEM, betyder smittsam livmoderinflammation hos häst. Sjukdomen orsakas av Taylorella equigenitalis, en anmälningspliktig bakterie. CEM är fruktad och mycket smittsam, men förekommer sällan i Sverige numera. Omkring tio infekterade hästar har hittats i landet de senaste åtta åren. Fallen har upptäckts innan de har hunnit smitta några fler svenska hästar.

Ett omfattande svenskt kontrollprogram för CEM var lyckosamt och avslutades 1995. Sedan dess provtas framför allt avelshingstar, som används för insemination enligt svensk eller europeisk författning. Ett antal hingstar, som används för naturlig betäckning, provtas också enligt avelsorganisationernas egna regler. Proverna ska skickas till ett ackrediterat laboratorium, i Sverige är det SVA.

Ofta bråttom få svar

Eftersom det är lag på att proverna ska vara klara före avelssäsongen är det ofta bråttom att få svar. Ston har som bekant en elva månader lång dräktighet och blir de inte dräktiga i tid på våren så kan det bli fel uppväxtsäsong för fölen. Med den nya pcr-metoden kommer CEM-provsvaren snabbt, och även prover som legat på posten längre än 48 timmar kan analyseras. Mögel är inte heller längre något problem.

CEM sprids i första hand genom betäckning, men kan också överföras av en person som får bakterien på sig eller sin utrustning. God hygien vid hantering av ston och hingstar är viktigt för att hindra smittspridning.

Provtagning görs av veterinär

Livmoderinflammation kan orsakas också av andra bakterier och dessa fall kan se väldigt lika ut. Därför krävs bakteriologisk undersökning av misstänkta fall. För att hitta bakterien vid CEM-undersökning är det viktigt att provtagning och analys sker på rätt sätt. Provtagningen ska utföras av veterinär.

Om man hittar CEM på en häst så går det att behandla. Infekterade hästar isoleras, behandlas och provtas sedan på nytt. Infekterade hingstar och ston ska hållas isolerade under behandlingstiden och tills alla efterföljande provtagningar är negativa. SVA utför numera rutinmässigt pcr-analys för CEM, men även odling för sjukdomen kan göras på särskild förfrågan. Det kan behövas om hästen eller sperma ska exporteras och mottagarlandet kräver odling som metod. SVA ska då kontaktas innan prov skickas in.

Gittan Gröndahl, tf statsveterinär, SVA

Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *