Alla luftvägsinfektioner påverkar inte travhästars prestationer

Antikroppar mot förkylningsvirus kan ge långvarigt skydd mot sjukdom, och herpesvirus är vanligare hos hästar än man tidigare trott. Men alla luftvägsinfektioner behöver inte påverka hästarnas prestationer och hälsa. Under ett års tid studerade jag prestation, hälsa och förekomst av olika luftvägsvirus hos 63 svenska travhästar i träning hos fyra professionella tränare. Sammanlagt togs 663… Läs mera »