Nu utvecklas en nationell veterinärmedicinsk databas

skiss av informationsflöde för ny veterinärmedicinck databas

I ett samarbetsprojekt mellan SVA, SLU och branschorganisationen SLA-Svensk Djursjukvård ska en nationell veterinärmedicinsk databas, Naveda, byggas upp. Den nya databasen ska kontinuerligt ta emot och lagra journaldata från landets djurkliniker och djursjukhus. På lång sikt kan Naveda skapa bättre förutsättningar för forskning och sjukdomsövervakning till nytta för djurvälfärd, djursjukvård och folkhälsa.

naveda_logoI dag saknas en fungerande sjukdomsövervakning på sällskapsdjur och hästar i Sverige. Orsaken är brist på tillgängliga data. Journaldata sparas lokalt hos varje journalförande klinik och är därför inte tillgängliga för forskning eller övervakning. För att minska risken för utbrott och introduktion av nya smittor är det viktigt att snabbt kunna upptäcka och agera på en ändring i sjukdomsläget. När SVA får ta del av data från Naveda möjliggörs den här typen av sjukdomsövervakning på till exempel djurslagen hund, katt och häst.

Data från Naveda kan på sikt även användas till att kartlägga och följa upp val av behandlingsmetoder och på så vis bidra till en förbättrad evidensbaserad djursjukvård. Databasen kan även användas för forskning inom området djurhälsa och djurvälfärd, samt till övervakning av antibiotikaanvändning hos sällskapsdjur. Det sistnämnda behöver göras på en mycket mer detaljerad nivå än vad som görs idag.

Under januari-september 2016 utfördes en förstudie där SVA tillsammans med SLU och SLA-Svensk Djursjukvård undersökte förutsättningarna för att införa en central databas med veterinärmedicinsk journaldata i Sverige. Resultaten från förstudien visade på att det finns goda förutsättningar för detta. SLA-Svensk Djursjukvårds medlemmar och Distriktsveterinärorganisationen har också ställt sig positiva till att leverera anonymiserade data till systemet.

Idén med Naveda bygger på att klinikerna frivilligt ansluter sig till systemet och delar med sig av journaldata utan kostnad. I gengäld erbjuder databasen klinikerna ett gränssnitt där de har tillgång till sammanställningar av sina egna data. Att vara ansluten kräver inte något extra arbete för klinikerna. Överföring av journaldata ska ske automatiskt varje dygn direkt från journalsystemet till Naveda. Endast anonyma uppgifter kommer att sparas i databasen.

Projektet har inspirerats av de etablerade systemen SAVSNET (Small Animal Veterinary Surveillance Network) och VetCompass. De samlar in journaldata direkt från ett stort antal djurkliniker i Storbritannien och använder data till både sjukdomsövervakning och forskning. Under förstudien etablerades goda kontakter med företrädare för dessa system. De är villiga att dela med sig av erfarenheter och tekniska lösningar under utvecklingsfasen av det svenska systemet, och det ger goda möjligheter till samarbete även i framtiden.

Vinnova är med och finansierar det pågående utvecklingsprojektet för Naveda. Projektet startade i oktober 2016 och ska pågå under 15 månader. Förhoppningen är att vi i slutet av 2017 har en fungerande databas som kan ta emot journaldata från kliniker via en automatiserad överföring.

Mia Holmberg

Mia Holmberg

Jobbar som epidemiolog på Zoonoscenter som tillhör avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll på SVA.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *