Kattögonpaketet

Det är inte så lätt att vid en klinisk undersökning av en katt med ögonproblem fastställa bakomliggande orsak. Därför kan det vara bra att i ett tidigt skede ta prov för att eventuellt kunna påvisa någon/några av de vanligaste infektiösa orsakerna. De vanligaste smittämnena som är relevanta att undersöka för i Sverige i det här sammanhanget har vi samlat i en enda PCR – undersökning, Kattögonpaketet. Det omfattar Felint Herpesvirus (FeHV-1), Chlamydia felis samt Mycoplasma felis.

Sedan januari 2015 har vi analyserat över 1 600 Kattögonpaket och i drygt  en tredjedel av fallen påvisas något av de tre smittämnena.  Av de positiva proverna så är Mycoplasma felis vanligast (44 procent), därefter kommer Chlamydia felis (33  procent) och minst vanligt är FeHV (23 procent).

Ifall symptombilden, förutom ögonproblem, även innefattar övre luftvägar eller munhålan så kan det vara värt att komplettera Kattögonpaketet med en PCR – undersökning avseende Felint calicivirus (FCV).

Sedan i början på 2015 har vi analyserat 244 prover varav nästan var fjärde varit positiv.

Vid provtagning för både Kattögonpaketet och FCV  är det lämpligt att använda den mindre varianten av en så kallad e-svabb. E-svabben går att beställa från vår orderavdelning på SVA.

Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *