Ehec och vtec är samma bakterie

(Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015)

Den här serien specialartiklar SVAvet handlar om bakterier vars namn förkortas med de lite kryptiska beteckningarna ehec och vtec. Det är skrivet av experter inom olika områden och utifrån varierande infallsvinklar. Det är anledning till att de båda begreppen ehec och vtec används om vartannat.

Begreppen är benämningar på stammar av bakterien Escherichia coli som kan producera giftet verotoxin. De stammar som producerar detta gift heter verotoxinproducerande E. coli, i förkortning vtec.

Vissa typer av vtec-bakterier orsakar sjukdom hos människa. Sjukdomssymtomen är bland annat blodiga diarréer. På läkarspråk kallas en svår tarminflammation med blödningar för enterohemorragisk, därav namnet ehec, en förkortning av enterohemorragisk E. coli.

Verotoxin kan sprida sig i kroppen. För 5-10 procent av de som blivit sjuka av ehec vandrar giftet vidare till njuren, och orsakar blödningar även där. Detta tillstånd kallas HUS, och är livshotande.

Mycket generellt kan man säga att ehec används inom humanmedicin för de vtec-bakterier som givit upphov till sjukdom hos människa. Ehec är därmed också smittskyddslagens benämning på sjukdom orsakad av vtec.

Djur som bär på vtec drabbas vanligtvis inte av symptom på infektion. Det är idag oklart vilka vtec som kan ge upphov till ehec.

Vtec kan även kallas stec. Giftet verotoxin är identiskt med det gift som produceras av dysenteribakterien Shigella dysenteriae, det kallas då shigatoxin. Stec står för shigatoxinproducerande E. coli.

Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *