Kategori: Uncategorized

GD har ordet från Årsredovisning 2016

Det gånga året har varit händelserikt på många sätt. Sommaren och hösten har präglats av flera allvarliga sjukdomsutbrott. De diagnostiska och epidemiologiska utredningarna har varit omfattande. Även om det inte rör sig om stora provinflöden så har vår krisorganisation varit aktiverad ett flertal gånger. De djurkroppar och prover som kommit in har oftast behövt undersökas… Läs mera »

Sex myndigheter har fått uppdraget att satsa på 3R

3R - Reduce, Replace, Refine

SVA har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att ta fram strategier för att förändra respektive myndighets arbete med försöksdjur. Strategierna ska utgå från 3R-principen, replace (ersätta), reduce (begränsa) och refine (förfina), vars syfte är att ersätta djurförsök när det går, och när det inte går, minska antalet djur och deras… Läs mera »

Snabbare och effektivare analyser av fotröta hos får

Provtaging för fotröta på ett får.

Fotröta hos får är en smittsam och smärtsam sjukdom som orsakas av bakterien Dichelobacter nodosus. Tre nya metoder har utvecklats; för att förenkla upptäckt, för att bestämma hur pass sjukdomsframkallande bakterien är och för att effektivisera laboratorieanalyserna. Bakom denna tillämpade forskning står Sara Frosth, som är doktorand vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet… Läs mera »

Experter söker fler svar till mjältbrandsutbrottet på Omberg

Älg som dött av mjältbrand.

Sommaren 2016 på Omberg var till en början torr och varm. Naturbetena var kraftigt nedbetade. När djuren betar nära marken ökar risken för att de ska få i sig eventuella mjältbrandssporer som kan finnas i jorden. Magra beten kan också stressa djuren vilken gör dem mindre motståndskraftiga för infektioner som mjältbrand. I Ombergsutbrottet har en… Läs mera »

SVA samarbetar om sjukdomsövervakning med fokus på afrikansk svinpest i Uganda

Den mobila pcr-apparaten ryms i en liten väska och hela labbet kan snabbt sättas upp till exempel i bakluckan på en bil.

Den mobila PCR-apparaten ryms i en liten väska och hela labbet kan snabbt sättas upp till exempel i bakluckan på en bil. Foto: Stephen Gaisford / ZERO400.UK Afrikansk svinpest är en akut sjukdom med hög dödlighet. Det innebär att alla steg i rapporteringskedjan, djurägare-lokal veterinär-distriktsveterinär-statlig myndighet med ansvar för anmälningspliktiga sjukdomar, måste fungera för att… Läs mera »

Metoder visar minskning av virus i behandlad mat och avfall

Mat och biologiskt avfall som slakterirester och gödsel kan innehålla virus som smittar till både människa och djur. Men avfallet innehåller värdefulla näringsämnen. Med rätt behandling kan riskerna minskas för smittspridning via mat och även via det biologiska avfallet, som därmed kan användas till gödsel på åkermark.

Beställ hem kartonger i förväg!

Beställ i förväg hem SVA:s kostnadsfria kartonger till er klinik för transport av döda djur. Kartongerna finns då på plats redan innan behovet uppstår! Djurkroppen kommer i väg direkt och resultatet av undersökningen blir bättre.

Alla luftvägsinfektioner påverkar inte travhästars prestationer

Antikroppar mot förkylningsvirus kan ge långvarigt skydd mot sjukdom, och herpesvirus är vanligare hos hästar än man tidigare trott. Men alla luftvägsinfektioner behöver inte påverka hästarnas prestationer och hälsa. Under ett års tid studerade jag prestation, hälsa och förekomst av olika luftvägsvirus hos 63 svenska travhästar i träning hos fyra professionella tränare. Sammanlagt togs 663… Läs mera »