Kategori: Smittspårning

Ann Lindberg ny statsepizootolog

– Det finns ett antal smittämnen som kryper allt närmare Sveriges gränser. Ett exempel är afrikansk svinpest som idag finns i Baltikum. Sjukdomar som sprids med insekter utgör också ett möjligt hot. Smugglingen av hundar ökar, även från länder utanför Europa. Exempel finns där smugglade hundar förvandlas till ”svenska” hundar med hjälp av falsk chipsmärkning… Läs mera »

Ny teknik ger effektivare smittspårning av bakterier

Smittspårning är det epidemiologiska arbete som görs för att lista ut var smittan kom ifrån och hur den sjuke smittats när någon fått en infektionssjukdom. Smittspårning är viktigt både för att snabbt kunna stoppa spridningen av smitta till fler, och för att förhindra framtida smitta från samma eller liknande källor. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen… Läs mera »