Kategori: Resistens

Överförbar resistens mot kolistin

I november 2015 rapporterades en ny typ av överförbar resistens mot kolistin hos bakterier från djur och människor i Kina. Kolistin är ett antibiotikum som idag är mycket viktigt för humansjukvården.