Kategori: Hepatis E

Hepatit E vanlig hos vilda klövdjur i Sverige

Tidigare har hepatit E på människor varit förknippat med stora utbrott i utvecklingsländer eller reserelaterade infektioner. Men studier i flera industriländer visar att smittan kan ske zoonotiskt inom landet, mellan djur och människa. Denna smittväg verkar även förekomma här i Sverige. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är två miljarder av jordens befolkning smittade av hepatit E-virus, eller… Läs mera »