Kategori: ehec

SVA och 4H samarbetar om hygien i gårdsmiljö

Smittskydd och hygien är i dag inte så känt bland unga som besöker gårdar med djur. SVA och 4 H har därför, tillsammans med olika myndigheter, startat ett projekt för att öka förståelsen för dessa frågor.

Vtec O157 vanligaste orsak till gårdssmitta

Ibland berättar personer som drabbats av sjukdom orsakad av vtec att de besökt ett lantbruk. De kan också på andra sätt, direkt eller indirekt, ha blivit smittade i närheten av en gård med djur. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) Uppkommer sådana misstankar tar smittskyddsläkaren i länet kontakt med länsveterinären och med… Läs mera »

Ehec utmaning från jord till bord

Ehec sprids vanligen via gödselförorenade livsmedel. Flera olika livsmedel har rapporterats orsaka sjukdomsutbrott, till exempel opastöriserad mjölk och yoghurt, kallrökt salami, medvurst, rostbiff och hamburgare, men även vegetabilier som sallad och groddar, samt opastöriserad äppeljuice gjord på fallfrukt. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) Bakterien utgör en svårhanterad utmaning för livsmedelssäkerhet. Den… Läs mera »

Utsöndrande kor är vtec O157:H7:s källa

SRB SLB kor i ligghall för lösdrift. Foto: Bengt Ekberg/SVA

I en annan specialartikel om vtec beskrivs hur vtec O157:H7 utsöndras av svenska nötkreatur utan att de själva visar symptom. Smittan kan sedan överföras till människor på flera sätt. Det kan ske genom direktkontakt med djur, opastöriserade mjölkprodukter eller via kött som kontaminerats i samband med slakt. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr… Läs mera »

Olika vtec-typer kartlagda på djupet

Vid laboratorierna på SVA och Folkhälsomyndigheten pågår ett tätt samarbete kring vtec. Inom ett tidigare projekt, finansierat av MSB, har de bägge myndigheterna haft möjlighet att på djupet karaktärisera vtec-isolat, samt göra detaljerade jämförelser av vad som påvisas hos människa respektive djur. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) Genom karaktärisering kan man… Läs mera »

Alla vtec är inte ehec

E-coli-bakterier finns i alla varmblodiga djurs och människors tarmar och de behövs för matsmältningen. Men det finns också en mängd varianter av E. coli som har förmåga att orsaka sjukdom och att till exempel bilda giftet verotoxin. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) När ehec uppmärksammades första gången i Sverige, på grund… Läs mera »

Ehec och vtec är samma bakterie

(Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) Den här serien specialartiklar på SVAvet handlar om bakterier vars namn förkortas med de lite kryptiska beteckningarna ehec och vtec. Det är skrivet av experter inom olika områden och utifrån varierande infallsvinklar. Det är anledning till att de båda begreppen ehec och vtec används om vartannat. Begreppen… Läs mera »

Nationell strategi ska minska risken för ehec-smitta

Ko av rasen svensk rödbrokig boskap, SRB. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Hälften av alla människor som drabbas av vtec har smittats i Sverige. För att minska risken för inhemsk infektion med vtec har en nationell strategi tagits fram genom ett myndighetsgemensamt projekt. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015) Strategidokumentet innehåller en faktadel, kunskapsluckor och målsättningar samt beskrivning av angelägna åtgärder som kan minska… Läs mera »