Kategori: Botulism

Bakterier bakom botulism byter identitet

Jordbakterien och sporbildaren Clostridium botulinum bildar botulinumtoxin, ett av världens farligaste gifter. Toxinet orsakar förlamningssjukdomen botulism hos både människor och djur. I Sverige är det vanligast med botulism hos fåglar. Svensk slaktkyckling och sjöfåglar har drabbats hårt det senaste decenniet. Djurbotulism förekommer i hela världen, men är dåligt övervakad. Mycket tyder dock på att antalet… Läs mera »