Författare: Josefine Elving

Forskare vid SVA. Arbetar brett med miljö och fodersäkerhetsfrågor (inom foder ffa med salmonella) rörande smittspridning och strategier för att minimera smittspridning.

Salmonella fortfarande litet problem i svensk växtodling

Veteåker, skördemogen säd

Sveriges livsmedelsproduktion är idag nästintill fri från salmonella tack vare den framgångsrika salmonellakontrollen som bedrivs i landet. Eftersom foder utgör en möjlig inkörsport för smitta till besättningar är foder en viktig del i den övergripande salmonellakontrollen. Under sommaren 2016 genomförde Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en salmonellascreening på 80 svenska växtodlingsgårdar som odlar, torkar och lagrar… Läs mera »