Författare: Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Sex myndigheter har fått uppdraget att satsa på 3R

3R - Reduce, Replace, Refine

SVA har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att ta fram strategier för att förändra respektive myndighets arbete med försöksdjur. Strategierna ska utgå från 3R-principen, replace (ersätta), reduce (begränsa) och refine (förfina), vars syfte är att ersätta djurförsök när det går, och när det inte går, minska antalet djur och deras… Läs mera »

Förebygg mastit – vad säger forskningen?

Ann Nyman berättar för oss och den här fina kon om hur man kan förebygga mastit.

Ann Nyman är utbildad epidemiolog och jobbar som forskare på SVA. Hennes huvudsakliga forskning handlar om juverhälsa och då framförallt juverinflammationer – så kallad mastit. I den här filmen berättar hon om sitt arbete och vad som kan göras för att korna ska må bättre.

Parasitkalendern – the complete collection!

Vi har från den 1 december ända fram till julafton försett er läsare med en parasit om dagen. Det känns som att vi har haft ömsesidig glädje av detta och vi tänker därför bjuda på den kompletta samlingen i en och samma artikel så ni kan frossa loss på parasiter även när kalendern stänger. Så… Läs mera »

Kattögonpaketet

Det är inte så lätt att vid en klinisk undersökning av en katt med ögonproblem fastställa bakomliggande orsak. Därför kan det vara bra att i ett tidigt skede ta prov för att eventuellt kunna påvisa någon/några av de vanligaste infektiösa orsakerna.

Utbrott av kaningulsot

För drygt ett år sedan kunde SVA för första gången konstatera en ny typ av kaningulsotsvirus, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2). Nu är det konstaterat att den nya typen av kaningulsot är utbredd i Sverige och det finns påvisade fall från Skåne upp till Gävleborg.

Experter söker fler svar till mjältbrandsutbrottet på Omberg

Älg som dött av mjältbrand.

Sommaren 2016 på Omberg var till en början torr och varm. Naturbetena var kraftigt nedbetade. När djuren betar nära marken ökar risken för att de ska få i sig eventuella mjältbrandssporer som kan finnas i jorden. Magra beten kan också stressa djuren vilken gör dem mindre motståndskraftiga för infektioner som mjältbrand. I Ombergsutbrottet har en… Läs mera »

Ann Lindberg ny statsepizootolog

– Det finns ett antal smittämnen som kryper allt närmare Sveriges gränser. Ett exempel är afrikansk svinpest som idag finns i Baltikum. Sjukdomar som sprids med insekter utgör också ett möjligt hot. Smugglingen av hundar ökar, även från länder utanför Europa. Exempel finns där smugglade hundar förvandlas till ”svenska” hundar med hjälp av falsk chipsmärkning… Läs mera »

SVA samarbetar om sjukdomsövervakning med fokus på afrikansk svinpest i Uganda

Den mobila pcr-apparaten ryms i en liten väska och hela labbet kan snabbt sättas upp till exempel i bakluckan på en bil.

Den mobila PCR-apparaten ryms i en liten väska och hela labbet kan snabbt sättas upp till exempel i bakluckan på en bil. Foto: Stephen Gaisford / ZERO400.UK Afrikansk svinpest är en akut sjukdom med hög dödlighet. Det innebär att alla steg i rapporteringskedjan, djurägare-lokal veterinär-distriktsveterinär-statlig myndighet med ansvar för anmälningspliktiga sjukdomar, måste fungera för att… Läs mera »

SVA och 4H samarbetar om hygien i gårdsmiljö

Smittskydd och hygien är i dag inte så känt bland unga som besöker gårdar med djur. SVA och 4 H har därför, tillsammans med olika myndigheter, startat ett projekt för att öka förståelsen för dessa frågor.

Hjälp med transport av dött djur till SVA

Budbilschaufför levererar kartong till SVA

Behöver du frakta ett dött djur till SVA för exempelvis obduktion? SVA har nu tecknat avtal med budbilsfirman Best Transport AB. Det har tidigare varit svårt att få någon transportör att vilja frakta den sortens gods, men med det nya avtalet har vi gjort det enklare för våra kunder. Till vem riktar sig tjänsten? Upphämtning… Läs mera »