Författare: Elina Lahti, Helena Höök

Elina Lahti är epidemiolog vid SVA. Helena Höök är laboratorieveterinär vid SVA.

Samverkan ska sänka risken för Campylobactersmitta

Hönsslakteri

Antalet rapporterade fall av campylobacterios har ökat de senaste åren, både i Sverige och i EU som helhet. I Sverige rapporterades fler fall än någonsin tidigare under 2016. Fjäderfäbranschen har nu i samverkan med berörda myndigheter tagit krafttag för att vända trenden. SVA har bland annat bidragit med smittspårning. Campylobacterios är en magåkomma som orsakas… Läs mera »