Alla vtec är inte ehec

  1. E-coli-bakterier finns i alla varmblodiga djurs och människors tarmar och de behövs för matsmältningen. Men det finns också en mängd varianter av E. coli som har förmåga att orsaka sjukdom och att till exempel bilda giftet verotoxin. (Artikeln tidigare publicerad i pappersversionen av SVAvet, nr 1/2-2015)

När ehec uppmärksammades första gången i Sverige, på grund av det livsmedelsburna utbrottet 1995-96, använde man framför allt serotypning [se faktaruta] för att skilja på olika E. coli. Ehec-bakterien som orsakade utbrottet var av serotyp vtec O157. Därför undersöktes också kor, kalvar och ungdjur vid slakt för denna serotyp.

Efterhand har vi blivit bättre på att sortera upp både olika varianter av vtec och de olika toxiner de kan bära på. På så sätt kan vi se vilka sorter som finns hos svenska djur och jämföra dem med vad smittade personer blivit sjuka av. Vi vet nu att den ehec som orsakade utbrottet 1995-96 inte har kommit från någon svensk källa. Däremot har andra av de vtec O157 som hittades i slakteristudien orsakat svåra sjukdomsfall och några stora utbrott. Vi kan nu enkelt skilja dessa varianter åt med molekylära metoder.

Sjukdomsfall av vtec orsakas även av andra serotyper än O157, men som har det gemensamt att de också kan bilda verotoxin exempelvis vtec O26, O103, O111, O121 och O145. Dessa serotyper förekommer också i sjukdomsstatistiken i Sverige, men vi har inte vetat om de också finns hos svenska kor. Genom fokuserade och riktade studier har vi använt prover från de senaste årens slakteristudier för att odla fram flera olika vtec-serotyper. Vi har sedan kunnat jämföra dessa med molekylära metoder för att verkligen förstå vilka serotyper som är viktiga för smittskyddet inom Sverige.

Bakterier som smittar människor

Det finns flera olika varianter av vtec O157, men bara vissa av dessa har förmåga att orsaka svår sjukdom hos människa. Omkring en fjärdedel av de vtec O157 som kor bär på är sådana så kallade högpatogena (mycket smittsamma) bakterier.

Det finns även en mängd olika varianter av vtec O26, men bara någon enstaka av dem som bärs av kor har också orsakat sjukdom hos människa. 

E. coli av serotyp vtec O121, som finns hos svenska kor, stämmer överens med de E. coli O121 som har orsakat sjukdom hos människa.
Så fungerar serotypning

Forskarna utnyttjar det faktum att E. coli-varianter har olika protein- och -sockermolekyler på ytan. Genom att ta fram en rad olika antikroppar, som var och en känner igen olika strukturer på bakteriens yta, kan man skilja E. coli-varianterna åt. Dessa ges namn som till exempel O157 – bakteriens yta har en struktur (O-antigen) som känns igen av en antikropp döpt till 157.

Redaktionen

Redaktionen för svavet.sva.se finns på staben för kommunikation vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *