Månad: juni 2017

Samverkan ska sänka risken för Campylobactersmitta

Hönsslakteri

Antalet rapporterade fall av campylobacterios har ökat de senaste åren, både i Sverige och i EU som helhet. I Sverige rapporterades fler fall än någonsin tidigare under 2016. Fjäderfäbranschen har nu i samverkan med berörda myndigheter tagit krafttag för att vända trenden. SVA har bland annat bidragit med smittspårning. Campylobacterios är en magåkomma som orsakas… Läs mera »