Månad: september 2016

Utbrott av kaningulsot

För drygt ett år sedan kunde SVA för första gången konstatera en ny typ av kaningulsotsvirus, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV2). Nu är det konstaterat att den nya typen av kaningulsot är utbredd i Sverige och det finns påvisade fall från Skåne upp till Gävleborg.