Månad: augusti 2016

Experter söker fler svar till mjältbrandsutbrottet på Omberg

Älg som dött av mjältbrand.

Sommaren 2016 på Omberg var till en början torr och varm. Naturbetena var kraftigt nedbetade. När djuren betar nära marken ökar risken för att de ska få i sig eventuella mjältbrandssporer som kan finnas i jorden. Magra beten kan också stressa djuren vilken gör dem mindre motståndskraftiga för infektioner som mjältbrand. I Ombergsutbrottet har en… Läs mera »