Introduktion till SVA

Om tularemi, harpest (på engelska)

RSS Statsepizootologen kommenterar

  • Afrikansk svinpest – risk med foderimport? 2018-07-24
    Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i samband med torkan fått många frågor om risken för att afrikansk svinpest ska följa med importerat foder till Sverige. Afrikansk svinpest (ASF) fortsätter att breda ut sig inom EU; främst hos vildsvi...
  • Peste des petits ruminants (PPR) i Bulgarien 2018-07-09
    Nyligen rapporterades ett bekräftat utbrott av peste des petits ruminants (PPR) i tre får- och getbesättningar som betat i nära kontakt med varandra i sydöstra delen av Bulgarien vid gränsen till Turkiet, där sjukdomen förekommer sedan flera år....
  • Ökade risker för mjältbrand 2018-06-14
    Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) vill uppmärksamma veterinärer och djurägare att försommarens väder med torka och senare i kombination med större regnmängder på vissa håll i landet, kan öka risken för mjältbrand hos gräsätare, särskilt...