Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Introduktion till SVA

Om tularemi, harpest (på engelska)

RSS Statsepizootologen kommenterar

  • Kan schmallenbergvirus dyka upp igen? 2017-01-23
    Efter några års tystnad verkar det som om smittspridningen av schmallenbergvirus i Europa fått lite ny fart. Från Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien och Irland har man under de senaste månaderna rapporterat om fall av aborter, missbildning...
  • Fågelinfluensa H5N8 cirkulerar i Europa 2016-11-11
    Fågelinfluensa av typen H5N8 har återigen börjat cirkulera i Europa. Under en dryg vecka har smittan spridit sig över stora delar av norra och centrala Europa, med ett antal fall de senaste dagarna i Sveriges absoluta närområde. Det finns inga...
  • Mjältbrandsutbrottet på Omberg 2016-08-10
    Mjältbrand konstaterades först hos en tjur som dött på bete på Omberg den 7 juli. Sedan dess har mjältbrandsorsakade dödsfall bekräftats hos ytterligare nio nötkreatur, ett får och en häst. Dessutom har en död älg som påträffats i området visat si...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page