Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Introduktion till SVA

Om tularemi, harpest (på engelska)

RSS Statsepizootologen kommenterar

  • Förutsättningar för och konsekvenser av att vaccinera fjäderfä mot newcastlesjuka 2017-06-12
    Svenska fjäderfän ska inte börja vaccineras mot newcastlesjuka (ND). Den slutsatsen drar Jordbruksverket i en nyligen publicerad rapport kring samhällsekonomiska konsekvenser av en möjlig framtida övergång till att vaccinera fjäderfä mot ND....
  • Ökad förekomst av campylobacter 2017-06-08
    Campylobakterios är den mest rapporterade zoonosen på människa i ett flertal länder, inklusive Sverige. Antalet rapporterade fall har ökat de senaste åren i såväl Sverige som EU i sin helhet. Under 2016 rapporterades 11 021 fall av campylobakterio...
  • Kan schmallenbergvirus dyka upp igen? 2017-01-23
    Efter några års tystnad verkar det som om smittspridningen av schmallenbergvirus i Europa fått lite ny fart. Från Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien och Irland har man under de senaste månaderna rapporterat om fall av aborter, missbildning...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page