Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Introduktion till SVA

Om tularemi, harpest (på engelska)

RSS Statsepizootologen kommenterar

  • Fågelinfluensa H5N8 cirkulerar i Europa 2016-11-11
    Fågelinfluensa av typen H5N8 har återigen börjat cirkulera i Europa. Under en dryg vecka har smittan spridit sig över stora delar av norra och centrala Europa, med ett antal fall de senaste dagarna i Sveriges absoluta närområde. Det finns inga...
  • Mjältbrandsutbrottet på Omberg 2016-08-10
    Mjältbrand konstaterades först hos en tjur som dött på bete på Omberg den 7 juli. Sedan dess har mjältbrandsorsakade dödsfall bekräftats hos ytterligare nio nötkreatur, ett får och en häst. Dessutom har en död älg som påträffats i området visat si...
  • Aktuellt smittläge i EU och risken för Sverige – afrikansk svinpest och bluetongue 2016-07-04
    Smittläget inom EU vad gäller ett flertal allvarliga epizootisjukdomar är fortsatt problematiskt. Fågelinfluensa , lumpy skin disease , afrikansk svinpest och bluetongue är sjukdomar som har varit i fokus under det gångna året, och kommenterats på...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page