Introduktion till SVA

Om tularemi, harpest (på engelska)

RSS Statsepizootologen kommenterar

  • Många fynd i landet av virus som orsakar duvpest och newcastlesjuka 2018-11-05
    Under sensommaren och hösten 2018 har sjuklighet och ökad dödlighet hos vilda duvor observerats, först i västra Sverige och senare även i Stockholm och Enköpingstrakten. För att klarlägga bakomliggande orsaker har döda duvor fortlöpande undersökts...
  • Afrikansk svinpest i Belgien 2018-09-20
    När belgiska myndigheter den 13 september 2018 rapporterade att afrikansk svinpest (ASF) bekräftats på vildsvin i orten Etalle i provinsen Luxembourg, i sydöstra Belgien, cirka 10 km från franska gränsen, var det första gången på över 30 år som...
  • Afrikansk svinpest – risk med foderimport? 2018-07-24
    Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i samband med torkan fått många frågor om risken för att afrikansk svinpest ska följa med importerat foder till Sverige. Afrikansk svinpest (ASF) fortsätter att breda ut sig inom EU; främst hos vildsvi...